Çocuklar İçin Etkinlik ve Hedef Kazanımlarımız

 1. Kavramların Sorgulanması ve Yeni Kavramsal Boyutlarla Tanışma
 2. Düşüncelerin Temellendirilmesi Farkındalığının Kazandırılması
 3. El Becerilerinin ve Estetik Algısının Gelişimine Destek
 4. İletişim ve Kendini İfade Etme Becerilerinin Geliştirilmesi
 5. Ruhsal Yapısı Hakkında Bilimsel ve İnsani Yaklaşımlarla Temas
 6. Fen Bilimleri ile Sosyal Bilimlerdeki Değişkenlerin Belirlenmesi
 7. Dijital Ortam İhtiyaçlarını( İsteğinin!) Dengeleme Yöntemleri
 8. Eleştirel Düşünme Becerisini Kazandırma
 9. Sorun Tespit Etme ve Çözüm Geliştirme Becerisi
 10. Kendine Yolculuğun Bilimsel Yollarla Yapılmasının Farkındalığı

Etkinliklerimiz bu amaçla yapılmaktadır, bazen sohbet bazen toprağa bir şey ekmek, bazen sorunları üzerinde sorgulayıcı tepinmelerle, bazen parklara gezinti, bazen oyun ,bazen deney…..İHTİYAÇ NE İSE ETKİNLİK ONA GÖRE ŞEKİLLENMEKTE VE PLANLANMAKTADIR.
DİNAMİK OLANIN KLASİĞİ OLMAZ!
BU YOLCULUĞA ÇIKMAK İÇİN ÇOCUKLARA GÜVENMENİZ İLK ADIM İÇİN YETERLİDİR.
SABİTİMİZ YOK BİZİM.
ÜRETİMLERİMİZLE DE YOLUMUZA YENİ TAŞLAR DÖŞÜYORUZ.
HEDEF KAZANIMLARA ULAŞILABİLECEĞİNİ BİLİYORUZ.
ÇÜNKÜ İSTEKLİYİZ VE IŞIĞIMIZI BİLİMSEL VE DE İNSANİ DEĞERLERİN GELİŞTİRİLMESİNİ TEMEL ALAN YÖNTEMLERİMİZLE ÜRETMENİN FARKININ FARKINDAYIZ.

Yetişkinlere Yönelik Etkinliklerimizden Örnek Sohbet Konularımız

*Yaşamımızdaki Kilitleri Çözmeye Kalkışmadan Önce İçimizdeki Anahtarı Fark Etmenin Bir Yöntemini Bulmalıyız.

 1. İletişim ve Özelde Açık İletişim Üzerine Sohbetler
 2. İnsan ve Dil Üzerine ve Özelde Çocuk Dili ile Yetişkin Dili
 3. Düşünce, Düşünme ve Özelde Eleştirel Düşünme
 4. İnsan Psikolojisi ve Özelde Kaygı ve Çözümleri Üzerine
 5. Felsefe ve Özelde Çocuklarla Felsefenin Önemi Üzerine
 6. Adalet, Sevgi, Saygı, Barış, Sosyal Dışlanma ve İkili İlişkiler Üzerine
 7. Bilimsel Bilgi ile Bildiklerimizin Karşılaştırılması
 8. Vicdan ve insan ilişkileri üzerine
 9. Sürdürülebilirlik ve Karar Alma Süreçleri Üzerine
 10. Sosyal Duyarlılıklar ve Birlikte Hareket Etme Üzerine
 11. Otomatik Şemalar ve Sosyal Şemaların Yaşamımızdaki Etkileri
 12. Bilişsel Çarpıtmalar ve Yaşam Kalitemiz
 13. Tetiklenme ve Çağrışım Mekanizmaları
 14. Çocuklarımıza Gömdüğümüz Kişilik ve Hayallerimizi Serbest Bırakma
 15. Akran Zorbalığı ve Sosyal Dışlanma
 16. Dezavantajlı Olmak ve Sosyal Sorumluluklarımız
 17. Eğitim ve Öğretim Nedir?
 18. Ruhsal ve Bilişsel Gelişim Teorileri Açısından Çocuklarımızı Tanımak
 19. Davranışsal Bağımlılık ve Özelde Teknoloji Bağımlılığı
 20. Kendine Emek Vermeden Çocuklarımızla El Ele Tutuşmak Mümkün Mü?

Sohbetlerimizdeki Temel Özellikler;
Yargılama değil anlama,
Herkese kendini ifade edebileceği güven ortamı sunma
İddialarını temellendirmeye destek
Düşünsel sıçramalar için destek
Bakış açılarını kırmada isteklendirme
Kendini keşif sürecinin bilim-felsefe-insani değerler zemininde yapılmasına destek olma
Üretimin toplumsallığına özen gösterme

Sevgi, saygı ve barışla!