Alması gerekeni alması gereken zamanda alması gereken kalitede alamamış her çocuk dezavantajlıdır” düşüncesiyle, çocuklarımızın ruhsal ve bilişsel gelişimleri açısından sürece bilim ve felsefenin ışığında yaklaşmayı hedef edinen bir dernek yapısında bir araya gelmiş gönüllülerden oluşan bir grubuz.